Услуги

Прахово-електростатично боядисване

Това е процес на нанасяне на повърхностно защитен слой, основно върху изделия от цветни и черни метали. По този метод може да се нанесе покритие и върху стъкло, керамика и всеки друг материал, който е термоустойчив и електропроводим.

Процесът е предпочитан заради своите защитни и декоративни функции. Като качества и характеристики, праховото боядисване предлага значителни преидимства пред други типове покрития.

  • много висока здравина на покритието
  • отлична анти-корозионна защита
  • различни декоративни и структурни ефекти на боята
  • изключително богата цветова гама

Този метод позволява боята да бъде нанесена изключително равномерно по цялата повърхност, без оливания, капки, наслоявания и др. Боята се нанася ефективно и по труднодостъпните, профилни участъци от изделието. Праховите бои са много по-екологични и безопасни за околната среда и работещите с тях от алтернативите.

За да бъде постигнат добър краен резултат, процесът на прахово боядисване трябва да премине през няколко важни етапа:

  1. 1-ви. Предварителна подготовка на суровия детайл.
  2. 2-ри. Обезмасляване.
  3. 3-ти. Фосфатиране.
  4. 4-ти. Прахово боядисване.
  5. 5-ти. Изпичане.
  6. 6-ти. Окачествяване.