Окачествяване

Постоянните и стабилни резултати са основата на едно добро производство. За да се постигне това
е важно да има контрол  на параметрите на производствения процес и качеството на  крайният продукт.

Контролът на качеството на боята при крайното изделие е неразделен момент от производственият цикъл. Най-важните показатели на покритието, които трябва да могат да бъдат отчитани и контролирани са:

  • Цвят
  • Дебелина
  • Здравина
  • Адхезия

Това е възможно само със специализирана за целта апаратура.

Други параметри за контрол са тези свързани със създаването и поддържането на технологичния режим на работа.

За технологията и оборудването с които разполагаме, можете да видите ТУК.