ПОВЪРХНОСТНА ПОДГОТОВКА

Подготовката на повърхността на детайла за прахово боядисване е изключително важен елемент от целия процес. Преди нанасяне на покритието, суровия детайл трябва да бъде много добре почистен и да бъдат отстранени всякакви външни замърсители, прах и наслоявания.

Тази подготовка, включва премахване на всички механични включвания, неравности, стружки, ръжда. За целта може да се използват различни механични операции, като – шлайф, дробоструй, дробомет, песъкоструй, тровалене и други.

След този етап преминаваме към ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ.