Технология и оборудване

Химично обезмасляване

Разполагаме с вани за химично обезмасляване.

Алкален химически обезмаслител за потапяне с ниска алкалност, създаден за да осигури силно почистващо действие за желязо, цам, алуминий и месинг. Разтваря индустриални масла и премахва външни замърсители.

Желязно фосфатиране

Разполагаме със съоръжение за желязно фосфатиране и обезмасляване.

Препаратът е на базата на кисели фосфати за обезмасляване на цветни и черни метали, гарантиращ качествено третиране на повърхността на изделието. Струйното разпръскване на разтвора предизвиква реакция на натрупване на неразтворими кристални фосфати върху повърхността, гарантиращи добрaта адхезия на органични покрития към повърхността на детайла и подобряват защитата от корозия.

Прахово боядисване

Боята се нанася по повърхността на изделието посредством създаден електростатичен заряд. Изключително важно за крайния продукт е качеството на оборудването, уменията на оператора, както и да се контролират и измерват всички фактори, ключови за процеса.

Камерите и бояджийското оборудване са на фирма GEMA – Швейцария.

След като предварителната подготовка е била завършена, се нанася праховата боя.

Изпичане

По време на изпичане, започва процес на полимеризация, при която молекулите се свързват за да създадат нова, по-здрава връзка и резултатът е полимер с мрежеста структура.

На тази структура се дължи здравината на праховото покритие.

Разполагаме с две пещи, чиито размери позволяват третирането на детайли с разнообразни размери и форма.

Размери
6,50 м. / 2,10 м. / 1,40 м.
5,00 м. / 2,10 м. / 1,40 м.

Окачествяване

Апаратура за окачествяване, контрол и настройка на процеса.